موها را خیس نمایید مقداری از شامپو به مدت ۳ تا ۵ دقیقه بر روی موها ماساژ دهید. سپس آبکشی نمایید.

توجه:

این شامپو را در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

دور از دسترس اطفال قرار داده شود.