تجهیزات قند خون

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱/۵۵۰/۰۰۰ است.
کد محصول: 4715139501538

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۱/۳۸۸/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱/۱۲۰/۰۰۰ است.
کد محصول: 4715139000055

اتمام موجودی

قیمت اصلی تومان۱۷۹/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶۸/۰۰۰ است.
کد محصول: 6266274600009

اتمام موجودی

قیمت اصلی تومان۲۵۳/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۵۰/۰۰۰ است.
کد محصول: 8806128322008