کمک به درمان ریزش مو محرک و تقویت کننده رشد مو و ناخن،افزایش مقاومت مو و ناخن،تقویت ریشه مو