نمایش یک نتیجه

قطره خوراکی ترخون | Tarragon Oral Drop Barij

15,200 تومان
برای تحریک اشتها: روزی ۳ بار، هر بار ۲۰-۱۰ قطره همراه با مقداری مایعات قبل از غذا میل شود. برای رفع سکسکه: حبه قندی که ۲-۱ قطره ترخون روی آن چکانده شده، میل شود.