آدرس داروخانه :

استان البرز، کرج، محمدشهر، همایون ویلا، خیابان شهدا، داروخانه شبانه روزی دکتر پرویزی.

تلفن تماس و پشتیبانی سلام دارو :                                                                        ۰۲۶۳۶۳۳۰۱۰۱

تلفن تماس داروخانه شبانه روزی دکتر پرویزی :                                               ۰۲۶۳۶۳۰۲۹۲۵

اطلاعات فروش و مشاوره ورزشی :                                          ( پرویزی )      ۰۹۱۲۰۴۸۵۱۴۵

چنانچه فرایند پرداخت موفقیت آمیز نیست از طریق تلفن های فوق اطلاع رسانی فرمائید.