دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل اکتیو

116,000 تومان

دستگاه تست قند خون الگانس

92,000 تومان

دستگاه تست قند خون امپرور

133,000 تومان

دستگاه تست قند خون اوو

86,300 تومان

دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل سوپر سنسور

97,500 تومان

دستگاه تست قند خون گلوکوشور استار

75,000 تومان

سوزن تست قند خون امپرور ۱۰۰ عدد

196,000 تومان

سوزن لانست چهار پر ایزی لایف ۱۰۰ عددی ‌

20,600 تومان

لانست دستگاه تست قند سلکتا مد

19,600 تومان20,700 تومان

نوار اندازه گیری قند خون سوپر سنسور دکتر گلوکو

78,000 تومان

نوار تست قند خون آکیو چک پرفورما | Accu Chek – Performa Test Strip

91,000 تومان

نوار تست قند خون آکیو چک مدل اکتیو | Accu Chek – Active Test Strip

80,500 تومان