پروتئین وی ۱۰۰ گلد کر لاین ترک نوتریشن Trec Nutrition Protein Whey 100 Gold Core Line

1,220,000 تومان
 • مناسب برای افزایش وزن و عضله سازی
 • طعم‌های فوق العاده
 • حاوی وی ایزوله، هیدرولیز و کنسانتره
 • ساخته شده در لهستان (بسته‌بندی ایران)

دلیشس وی پروتئین کیو ان تی QNT Delicious whey Protein

1,180,000 تومان
 • ۴۷ گرم پروتئین وی در هر وعده
 • بدون قند و آسپارتام
 • حاوی پروتئین وی کنسانتره، ایزوله و هیدرولیز

کراتین ۱۰۰% گلد کور لاین ترک نوتریشنTREC tGOLD CARE CREATINE 100%

255,000 تومان455,000 تومان
 • دارای ۱۰۰% کراتین مونوهیدرات
 • سرشار از ویتامین C و سدیم
 • مناسب جهت تمرینات قدرتی و سرعتی
 • افزایش حجم توده های عضلانی
 • بهبود عملکرد فیزیکی بدن

گینر سالید مس گلد کر ترک TRECNUTRITION SOLID MASS GOLDCORE

890,000 تومان1,150,000 تومان
از بهتریـن ترکیبـات بـرای افـرادی کـه در دوره عضلـه سـازی هسـتند و فرصـت کافــی بــرای مصــرف چندیــن وعــده غذایــی در روز را ندارنــد