کلداماریس

اسپری دهانی کلداماریس تروت (20 میلی لیتر)

موجود در انبار

۲۲۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 9003751428650
وزن 54 کیلوگرم
Contry build

اتریش

Expire date

2024/10

Box type

قوطی شیشه ای

User type

عمومی

Net weight

20 میلی لیتر

اسپری بینی کلداماریس پروفیلاکتیک 20 میل

اتمام موجودی

۱۹۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 9003751906349
وزن 52 کیلوگرم
Expire date

2023/09

Contry build

اتریش

اسپری بینی کلداماریس پلاس فلو (20 میل)

اتمام موجودی

۲۲۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 9003751436082
وزن 52 کیلوگرم
Contry build

اتریش

Expire date

2023/11/30

Box type

بطری شیشه ای اسپری دار

Net weight

200ml

User type

عمومی