درمانی

اسپری دهانی موکوزامین (30 میلی لیتر)

موجود در انبار

۲۶۳/۰۰۰تومان
کد محصول: 8021756000658
Contry build

ایتالیا

Expire date

2024/06

ساشه آندروفرتی کیو فارما (60 عددی)

موجود در انبار

۱/۴۳۸/۸۰۰تومان
کد محصول: 8437014519037
Box type

ساشه

Contry build

ایران تحت لیسانس اسپانیا

User type

آقایان

Expire date

2025/02

شربت اپتایزر استارویت (200 میی لیتر)

موجود در انبار

۱۱۴/۰۰۰تومان
کد محصول: 6264152600660
وزن 464 کیلوگرم
Expire date

2025/01

Contry build

ایران

شربت پلارژین کودکان (120 میل)

موجود در انبار

۸۹/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262620400316
وزن 242 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/02

Box type

بطری شیشه ای

User type

کودکان

Net weight

120 میلی لیتر

شربت زینلین سلامت گستر آرتیمان (120 میل)

موجود در انبار

۳۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262808200592
وزن 162 کیلوگرم
Contry build

ایران

شربت سرفه برونکو باریج (120 میل)

موجود در انبار

۳۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260084716059
وزن 174 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2023/10

شربت سینه توسیان گل دارو (120 میل)

موجود در انبار

۵۹/۵۰۰تومان
کد محصول: 6260232380057
وزن 252 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2026/12

Net weight

120 میلی لیتر

User type

عمومی

شربت کالیک اطفال نوتک فار (120 میل)

موجود در انبار

۴۷/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262629300129
وزن 238 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/11

Box type

بطری شیشه ای

Net weight

120 میلی لیتر

User type

کودکان

شربت گرایپ واتر دینه (۱۲۰ میل)

موجود در انبار

۲۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260154715036
وزن 244 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/11

Box type

بطری شیشه ای

Net weight

120 میلی لیتر

User type

کودکان