دندان های حساس

خمیر دندان وی وان دندان های حساس (80 گرمی)

اتمام موجودی

۳۸/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260714601014
وزن 98 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1402/07

Box type

تیوپی

Net weight

80 میلی لیتر

User type

عمومی

خمیر دندان وی وان گیاهی (80 گرمی)

اتمام موجودی

۴۳/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260714601069
وزن 98 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از هشت ماه

خمیر دندان وی وان محافظ لثه (80 گرمی)

اتمام موجودی

۴۱/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260714601021
وزن 98 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1402/09

Net weight

80 میلی لیتر

Box type

تیوپی

User type

عمومی