خمیر دندان

خمیر دندان 7 کاره تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۳۸/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263882900620-1
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/06

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان 9 کاره تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۳۹/۸۰۰تومان
کد محصول: 6263882900620
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/08

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان ذغالی بنسر (120 گرم)

موجود در انبار

۴۳/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263846400067
وزن 65 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/03

Box type

تیوپی

Net weight

120 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان زغالی تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۴۳/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263882900613
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1405/03/02

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان سنستیو اکسپرت سیگنال (Original)

موجود در انبار

۳۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260526424122
وزن 122 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/06

Net weight

100 گرم

Box type

تیوپی

User type

عمومی

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال طعم سیب (50 میلی لیتر)

موجود در انبار

۱۷/۹۰۰تومان
کد محصول: 6260526418190
وزن 65 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/01

Box type

تیوپی

Net weight

50 میلی لیتر

User type

عمومی

خمیر دندان زغالی آکوپ (90 میلی لیتر)

اتمام موجودی

۳۹/۱۰۰تومان
کد محصول: 6269454400031
وزن 110 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

Box type

تیوپی

User type

عمومی

خمیر دندان سفید کننده سیگنال (75 میل)

اتمام موجودی

۳۱/۳۰۰تومان
کد محصول: 6260526424344
وزن 85 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1402/11

Box type

تیوپی

User type

عمومی

Net weight

75ml