بهداشت دهان و دندان

اسپری دهانی کلداماریس تروت (20 میلی لیتر)

موجود در انبار

۲۲۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 9003751428650
وزن 54 کیلوگرم
Contry build

اتریش

Expire date

2024/10

Box type

قوطی شیشه ای

User type

عمومی

Net weight

20 میلی لیتر

خمیر دندان 7 کاره تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۳۸/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263882900620-1
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/06

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان 9 کاره تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۳۹/۸۰۰تومان
کد محصول: 6263882900620
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/08

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان ذغالی بنسر (120 گرم)

موجود در انبار

۴۳/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263846400067
وزن 65 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/03

Box type

تیوپی

Net weight

120 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان زغالی تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۴۳/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263882900613
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1405/03/02

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان سنستیو اکسپرت سیگنال (Original)

موجود در انبار

۳۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260526424122
وزن 122 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/06

Net weight

100 گرم

Box type

تیوپی

User type

عمومی

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال طعم سیب (50 میلی لیتر)

موجود در انبار

۱۷/۹۰۰تومان
کد محصول: 6260526418190
وزن 65 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/01

Box type

تیوپی

Net weight

50 میلی لیتر

User type

عمومی

خمیر دندان فرش نچرال اینتگرال 8 سیگنال

موجود در انبار

۳۲/۹۰۰تومان
کد محصول: 6260526423033
وزن 116 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/05