سوختگی

پماد آلفا (30 گرم)

اتمام موجودی

۳۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260592200019
وزن 44 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/02

Box type

تیوپی

Net weight

30 گرم

User type

عمومی

پماد ولی آترا دارو صدر آزما (30 گرم)

اتمام موجودی

۳۸/۵۰۰تومان
کد محصول: 6269357100014
وزن 42 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2023/09

Box type

تیوپی

Net weight

30 گرم

User type

عمومی