ایروکس IROX

شامپو آرگان پلاس ایروکس (200 گرم)

موجود در انبار

۵۳/۵۰۰تومان
کد محصول: 6260061800016
وزن 280 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/07

Box type

بطری پلاستیکی

Net weight

200میلی لیتر

User type

عمومی

شامپو اوره پلاس ایروکس (200 گرم)

موجود در انبار

۴۷/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261124004679
وزن 280 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/06

Box type

بطری پلاستیکی

Net weight

200میلی لیتر

User type

عمومی

شامپو بچه ایروکس (200 میل)

موجود در انبار

۴۳/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260042600444
وزن 240 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/04/01

Box type

قوطی پلاستیکی

Net weight

200ml

User type

کودکان

شامپو بدن بچه کرمی ایروکس پوست خشک و حساس (200 گرم)

موجود در انبار

۴۰/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260061800887
وزن 244 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/01

Box type

قوطی پلاستیکی

Net weight

200ml

User type

کودکان

شامپو پروتئین جوانه گندم ایروکس (موهای چرب و نازک)

موجود در انبار

۳۴/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261124004006
وزن 240 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/04

شامپو سبوس برنج ایروکس مناسب مو خشک و رنگ شده (200 گرم)

موجود در انبار

۲۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261124004020
وزن 280 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/06

Box type

بطری پلاستیکی

Net weight

200میلی لیتر

User type

عمومی

شامپو سر و بدن بچه سوییت اسلیپ ایروکس (200 گرم)

موجود در انبار

۶۲/۱۰۰تومان
کد محصول: 6260061800573
وزن 250 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/03

Box type

قوطی پلاستیکی

Net weight

200 گرم

User type

کودکان

شامپو ضد شوره ایروکس سباروکس

موجود در انبار

۵۹/۸۰۰تومان
کد محصول: 6261124004327
وزن 245 کیلوگرم
Expire date

1403/04

Contry build

ایران

شامپو ضد شوره بچه ایروکس (200 گرم)

موجود در انبار

۴۷/۲۰۰تومان
کد محصول: 6261124004129
وزن 240 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/06

Box type

بطری پلاستیکی

Net weight

200 گرم

User type

عمومی

کرم آتوپیکس ۳% اوره اوسرین ایروکس

موجود در انبار

۵۰/۳۰۰تومان
کد محصول: 6260042600376
وزن 98 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/02

Box type

تیوپی

Net weight

75 گرم

User type

عمومی

کرم وازلین ویتامینه ایروکس

موجود در انبار

۲۷/۴۰۰تومان
کد محصول: 6261124004235
وزن 100 کیلوگرم
Expire date

1403/05

Contry build

ایران