تست اعتیاد شیشه مورفین و قرص Morphine Pill Glass Addiction Test

تست اعتیاد مورفین و هرویین

تست اعتیاد شیشه

تست اعتیاد

تومان۳/۵۰۰

ناموجود

ناموجود

توضیحات

تست ترک اعتیاد شیشه مورفین و قرص Morphine Pill Glass Addiction Test

تست ترک اعتیاد شیشه مورفین و قرص Morphine Pill Glass Addiction Test

موارد مصرف :

تست یک مرحله ای (one-step) انیسان بر اساس  lateral flow chromatographic immunoassy  برای شناسایی مرفین ،مشتقات تریاک و هروئین در ادرار طراحی شده است.

این تست یک روش غربالی کیفی است و به منظور تایید قطعی لازم است از آزمایشات تاییدی مانند ( GS/MS ) استفاده شود.

جمع آوری نمونه :

نمونه ادرار باید در ظرف تمیز شیشه ای یا پلاستیکی بدون ماده نگهدارنده جمع آوری گردد.

نمونه ادرار حاوی رسوبات قابل مشاهده باید سانتری فیوژ  و یا فیلتر شود.

میتوان قبل از انجام تست به مدت ۴۸ ساعت نمونه ها را در ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری کرد جنانچه نمونه ادرار در یخچال نگهداری شود قبل از آزمایش دمای آن باید به دمای اتاق برسد.


روش انجام آزمایش

۱- دمای نمونه ادرار و نوار تست به دمای اتاق ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد برسد.

۲-مقدار ۱ میلی لیتر ادرار در یک لوله آزمایش بریزید.

۳-یک نوار تست را ار بسته بندی آن خارج نمایید( حتی الامکان کمی قبل از انجام آزمایش)،به خصوص اگر دمای اتاق بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد بوده و یا رطوبت هوا شدید است.

۴-نوار را داخل لوله آزمایش حاوی ادرار قرار دهید.

۵-سطح ادرار نباید بالاتر از خط زیر فلش باشد.

۶-پس از ۲ دقیقه نوار را از لوله خارج نموده و چس از ظهور کامل خطوط نتایج را بخوانید.


نتیجه تست مرفین :

مثبت : یک خط قرمز یعنی بیشتر از ۳۰۰ ng/ml مرفین در ادرار است.

منفی : دو خط قرمز یعنی کمتر از ۳۰۰ ng/ml مرفین در ادرار است.

عدم اجرای صحیح تست : عدم نمایش خط قرمز یا فقط یک خط در ناحیه تست

نکته : شدت رنگ قرمز ممکن است متفاوت باشد ولی حتی ظهور دو خط بسیار کمرنگ نیز باید منفی تلقی گردد.


شرکت سازنده

 

 

 

مشخصات