نمایش یک نتیجه

سافت ژل امگازون هلث اید | Healthaid Omegazon

53,000 تومان
- دکوزا هگزانوئیک اسید (DHA: Docosahexaenoic acid): دارای ۲۲ کربن - ایکوزا پنتاانوئیک اسید (EPA: Eicosapentaenoic acid): دارای ۲۰ کربن - آلفا لینولنیک اسید (ALA: alpha linolenic acid): دارای ۱۸ کربن