تقویتی دارویی

ایکس اید گلدن لایف (60 عدد)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۸۶۱/۱۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۹۷/۰۰۰ است.

ساشه مگنترا منیزیم بی اس کی 300 میلی گرم طعم لیمو (۲۰ ساشه)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۱۰۰/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۰/۰۰۰ است.

سافت ژل فلکس آنتی ایجینگ (60 عددی)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۲۷۴/۶۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶۹/۰۰۰ است.

سافت ژل کوکیوتن قرمز آنتی ایجینگ دانا 30 عددی

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۲۶۶/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۵۹/۰۰۰ است.

سافت ژل لیکوئی کلسیم ۶ پلاس آنتی ایجینگ (60 عددی)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۲۹۰/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰۰/۰۰۰ است.

شربت اپتایزر استارویت (200 میی لیتر)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۱۲۰/۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱۴/۰۰۰ است.

شربت توسیان اطفال گل دارو (60 میل)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۵۸/۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۱/۵۰۰ است.

شربت فروگلوبین پلاس ویتابیوتیکس (200 میل)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۱۴۱/۷۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳۵/۰۰۰ است.

شربت کلسی پاور (300 میلی لیتر)

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان۵۳/۴۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴۳/۶۰۰ است.