نوتریشیا

شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا از 12 ماهگی به بعد (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۶/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260393140033
Expire date

1402/10

Contry build

ایران

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

User type

بالای یکسال

شیرخشک آپتامیل پرونوترا بالای یک سال (400 گرم)

اتمام موجودی

۹۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260393140606
وزن 504 کیلوگرم
Net weight

400گرم

Age user

کودکان بالای یک سال محروم از شیر مادر