خمیر دندان حاوی فلوراید

خمیر دندان 7 کاره تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۳۸/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263882900620-1
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/06

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان 9 کاره تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۳۹/۸۰۰تومان
کد محصول: 6263882900620
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/08

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان ذغالی بنسر (120 گرم)

موجود در انبار

۴۳/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263846400067
وزن 65 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/03

Box type

تیوپی

Net weight

120 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان زغالی تسلا (100 گرم)

موجود در انبار

۴۳/۹۰۰تومان
کد محصول: 6263882900613
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1405/03/02

Box type

تیوپی

Net weight

100 گرم

User type

عمومی

خمیر دندان سنستیو اکسپرت سیگنال (Original)

موجود در انبار

۳۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260526424122
وزن 122 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/06

Net weight

100 گرم

Box type

تیوپی

User type

عمومی

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال طعم سیب (50 میلی لیتر)

موجود در انبار

۱۷/۹۰۰تومان
کد محصول: 6260526418190
وزن 65 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/01

Box type

تیوپی

Net weight

50 میلی لیتر

User type

عمومی

خمیر دندان زغالی آکوپ (90 میلی لیتر)

اتمام موجودی

۳۹/۱۰۰تومان
کد محصول: 6269454400031
وزن 110 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

Box type

تیوپی

User type

عمومی

خمیر دندان طراوت بخش نعنایی کلوز آپ (منتول فرش)

اتمام موجودی

۲۲/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260526418909
وزن 150 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/03

Box type

تیوپی

Net weight

125g

User type

عمومی