نمایش یک نتیجه

پد خارپاشنه سیلیکونی طبی تن یار | Tanyar Silicone heel pad

  1. خار پاشنه
  2. درد پاشنه
  3. شوک ابزوربر (جذب ضربه در فعالیت های ورزشی)
  4. طراحی ویژه جهت سهولت استفاده درون کفش
  5. از سیلیکون با کیفیت تشکیل شده است.