نمایش یک نتیجه

کپسول نرم لومکس باریج،دل پیچه،اسهال Barij Lomex

15,000 تومان
درمان اسهال غیر عفونی ( کاهش دلپیچه و کاهش دفعات دفع و مدت اسهال ) حاوی ۳۰ عدد کپسول نرم