نمایش یک نتیجه

سی ال ای دوبیس DooBis CLA

تماس بگیرید
  1. ۹۰ سافت ژل چربی سوز
  2. افزایش میزان متابولیسم چربی
  3. افزایش تجزیه چربی در سلول های چربی
  4. کاهش تعداد سلول های چربی در بدن
  5. کاهش میزان چربی ذخیره شده بعد از غذا
  6. ترکیب بندی بدن را با کاهش چربی و نگهداری حجم ماهیچه تغییر می دهد.