نمایش یک نتیجه

پرل بخور اکالیپتوس (غیرخوراکی)| Barij Eucalyptus

18,000 تومان
۱ـ این فرآورده خوراکی نیست. ۲- فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید. ۳- بلافاصله پس از استفاده، در فرآورده را محکم ببندید. ۴- فرآورده را دور از نور، در دمای۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.