نمایش یک نتیجه

گلوتامین دوبیس DooBis Glutamine

279,000 تومان
  1. ۶۰ سروینگ هر اسکوپ سروینگ ۵ گرم
  2. تسریع باز توانی
  3. بهبود پاسخ ایمنی
  4. کمک به عضله سازی و آنابولیسم پروتئین ها
  5. پیشگیری از تحلیل عضلات پس از مسابقه
  6. کمک به بازسازی و ذخیره سازی گلیکوژن عضلات
  7. تاخیر در ایجاد خستگی و کوفتگی از طریق کمک به آمونیوم