ایزو وی

پودر ایزو وی پروتئین کارن 912 گرم طعم بیسکوئیت

اتمام موجودی

۱/۲۹۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261405164511
وزن 1130 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

پودر ایزو وی دوبیس شکلاتی 1500 گرم

اتمام موجودی

۱/۴۸۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057200145
وزن 1926 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Net weight

1500 گرم

Taste

شکلات