ایروفیکس

شربت آیروفیکس دایونیکس فارما (150 میل)

اتمام موجودی

۱۵۶/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261858802497
وزن 214 کیلوگرم
Contry build

ایران

Box type

بطری شیشه ای

Net weight

150 میلی لیتر

Expire date

2023/12

User type

عمومی

قطره آهن آیروفیکس (30 میلی لیتر)

اتمام موجودی

۹۸/۵۰۰تومان
کد محصول: 6261858802572
وزن 100 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2023/11

قطره آیروفیکس فورت دایونیکس فارما (30 میلی لیتر)

اتمام موجودی

۱۶۱/۲۰۰تومان
کد محصول: 6261858802961
وزن 100 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس سوئیس

Expire date

بیش از یک سال

User type

کودکان

Net weight

30 ml