اویشن

افشرده گاسترولیت باریج اسانس | Gastrolit Capsule Barij

اتمام موجودی

۱۹/۰۰۰تومان
Contry build

ایران

Company build

Barij Essence

User type

عمومی

Age user

بدون محدودیت

Product type

قطره

شربت کافنولیکس باریج

اتمام موجودی

۴۱/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260084716547
وزن 180 کیلوگرم
Contry build

ایران