نمایش یک نتیجه

کپسول وینیسین باریج،واریس Barij Viniscin

23,500 تومان
درمان کمکی واریس‌های سطحی و عمقی نارسایی مزمن وریدی
عصاره شاه بلوط هندی
عصاره انگور
۳۰ کپسول ۳۵۰ میلی گرم