نمایش یک نتیجه

ساشه سیدرال فولیک فارمانوترا Pharmanutra Sideral Folic

150,000 تومان 120,000 تومان
- در موارد افزایش نیاز به مکمل آهن مانند دوران کودکی ( برای رشد و نمو مناسب ذهنی و شناختی کودک ) - کم خونی فقر آهن ( به ویژه ناشی از اختلال جذب آهن ) - کاهش دریافت آهن از تغذیه