نمایش یک نتیجه

محلول میرتکس باریج | Barij Myrtex Topical Solution

16,500 تومان
  1. قبل از شروع مصرف محلول میرتکس، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
  2. در صورتی که همزمان با شروع نشانه های آفت از محلول میرتکس استفاده شود، تاثیر بیشتری خواهد داشت.
  3.  از قرار دادن پنبه آغشته به میرتکس روی ضایعه آفتی بیش از زمان توصیه شده خودداری نمایید.