شکم بند تمام کش پلدار صادراتی طبی تن یار | All-elastic belts with exported bridges

95,000 تومان

شکم بند دوران بارداری طبی تن یار | Abdominal braces during pregnancy

150,000 تومان 100,000 تومان

شکم بند قابل تنظیم تن یار | Tanyar Adjustable abdomen

69,000 تومان

شکم بند لاغری اپلون طبی تن یار | Tanyar Apollo slimming girdle

فتق بند صادراتی طبی تن یار | Tanyar Export hernia

145,000 تومان 125,000 تومان

فتق بند یکطرفه / دوطرفه طبی تن یار | Tanyar One-sided / two-sided hernia

145,000 تومان 125,000 تومان

قوزبند پلدار نئوپرنی طبی تن یار | Tanyar Neoprene bridged ankle brace

298,000 تومان

قوزبند کمربند طبی تی ال اس او تن یار | Tanyar TLSO belt buckle

کمربند سخت الاستیک طبی تن یار | Tanyar Hard elastic belt

100,000 تومان

کمربند سخت طبی تن یار | Tanyar Hard belt

220,000 تومان 160,000 تومان

کمربند طبی نرم تن یار | Tanyar Soft medical belt

66,000 تومان150,000 تومان

کمربند نرم ۶ فنره طبی تن یار | Tanyar 6 spring soft belt