نمایش دادن همه 8 نتیجه

پد تنبلی چشم تن یار سایز فری | Tanyar Lazy eye pad

20,000 تومان
 1. تنبلی چشم
 2. جلوگیری از آسیب های بعد از عمل چراحی
 3. مراقبت از چشم
 4. جلوگیری از برخورد مستقیم نور
 5. مخفی ماندن چشم از دیدن شدن توسط سایرین

چشم بند طبی خواب تن یار سایز فری | Tanyar eye fold free

20,000 تومان
 1. مناسب جهت افراد با سردرد مزمن
 2. کاهش دهنده شدت نور در هنگام خواب
 3. تهیه شده از پارچه مخملی ضد حساسیت

چشم بند طبی خواب تن یار نوزادی | Tanyar eye fold

20,000 تومان
چشم بند طبی خواب تن یار سایز نوزادی | Tanyar eye fold  چشم بند طبی خواب تن یار سایز نوزادی

گردن بند طبی سخت تن یار | Tanyar hard cervical collar

60,000 تومان
 1. فرکچر (شکستگی) سرویکال
 2. ساپورت بعد از جراحی
 3. محافظت از مهره آسیب دیده
 4. ایجاد محدودیت زیاد در حرکات گردن
 5. تهیه شده از پلی اتیلن سخت

گردن بند طبی سخت چانه دار تن یار | Tanyar hard cervical collar

70,000 تومان
 1. فرکچر (شکستگی) سرویکال
 2. ساپورت بعد از جراحی
 3. محافظت از مهره آسیب دیده
 4. ایجاد محدودیت زیاد در حرکات گردن
 5. تهیه شده از پلی اتیلن سخت

گردن بند طبی فیلادلفیا تن یار | philadelphia cervical collarl Tanyar

90,000 تومان
 1. آسیب های لیگامانی
 2. کشیدگی تاندون و کشیدگی لیگامانی
 3. مهره های میانی و تحتانی مهره های گردنی
 4. آسیب های بافت نرم

گردن بند طبی نرم تن یار | Tanyar soft cervical collar

44,000 تومان75,000 تومان
 1. استرین (گرفتگی) عضلات سرویکال
 2. اسپوندیلوز (آرتریت) سرویکال
 3. کاهش دردهای خفیف عضلانی
 4. ایجاد محدودیت جزئی در حرکات گردن
 5. ساخته شده از مواد اولیه لطیف و ضد حساسیت

گردن بند طبی نیمه سخت تن یار | Tanyar semi rigid collar

52,000 تومان
 1. آرتروز سرویکال
 2. اسپوندیلوز (آرتریت) سرویکال
 3. کاهش دردهای عضلانی
 4. ایجاد محدودیت در حرکات گردن
 5. ایجاد ساپورت قوی تر با استفاده از نوار پلی اتیلن