آتل انگشت بلند

30,000 تومان

آتل انگشت کوتاه طبی تن یار | Tanyar Short finger splint

30,000 تومان

آتل شکستگی انگشت تن یار | TANYAR Finger fracture splint

20,000 تومان

آرنج بند الاستیک

50,000 تومان

آرنج بند الاستیک طبی تن یار | tanyar Elastic elbow brace

35,000 تومان98,000 تومان

آرنج بند کش بافت طبی تن یار | tanyar Tissue elastic Elbow brace

35,000 تومان

آرنج بند مدرج طبی تن یار | Tanyar Calibrated elbows

تماس بگیرید

آرنج بند نئوپرن طبی تن یار | tanyar Neoprene elbow brace

40,000 تومان98,000 تومان

آویز دست شانه ای طبی تن یار | tanyar arm sling

50,000 تومان80,000 تومان

آویز دست گردنی طبی تن یار | tanyar arm sling

55,000 تومان

آویزدست گردنی

55,000 تومان

ارتز بی حرکت کننده زانو – ایموبلیزر طبی تن یار | Immovable knee orthosis – immobilizer

تماس بگیرید