آرومیکس باریج |Barij Aromix Topical Gel

37,000 تومان

اسپری موضعی مایکودرم باریج | Mycoderm Spray barij

13,500 تومان

استیلن ۶۰ میلی گرم | Stillen 60 mg

29,000 تومان

افشرده گاسترولیت باریج اسانس | Gastrolit Capsule Barij

19,000 تومان

پاک کننده آرایشی باریج | Barij Cleanser

10,900 تومان

پرل بخور اکالیپتوس (غیرخوراکی)| Barij Eucalyptus

18,000 تومان

پرولیو باریج،درمان کبدچرب،محافظ کیسه صفرا Barij Prolive

30,000 تومان

پماد ام جی باریج | Barij Ointmemt MG

46,000 تومان

تسکین درد عضلانی،تاندونی،اسکلتی سی ام باریج Barij CM

24,000 تومان

خمیر دهانی دنتا باریج | Barij Denta Oral Paste

8,900 تومان

خمیر میرتکس باریج | Myrtex Oral Paste Barij

9,000 تومان

دهانشویه ماتریکا باریج | Matrica Mouthwash Barij

9,000 تومان