باتری سمعک زیمنس سیگنیا

48,500 تومان

باتری قلمی توشیبا-Toshiba

16,100 تومان

باتری نیم قلمی روندا ۴ عددی

17,250 تومان

پالس اکسی متر

300,000 تومان 290,000 تومان

پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) دیجیتال LK88

175,000 تومان

پالس اکسیمتر انگشتی چویس مد

900,000 تومان

دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل اکتیو

116,000 تومان

دستگاه تست قند خون الگانس

92,000 تومان

دستگاه تست قند خون امپرور

133,000 تومان

دستگاه تست قند خون اوو

86,300 تومان

دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل سوپر سنسور

97,500 تومان

دستگاه تست قند خون گلوکوشور استار

75,000 تومان