گلوتامین

پودر ال گلوتامین 5000 یوروویتال (300 گرم)

موجود در انبار

۴۹۷/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260661801475
وزن 320 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Expire date

2024/03

Box type

قوطی پلاستیکی

User type

عمومی

Net weight

300 گرم

پودر ال گلوتامین اس ان ان (300 گرمی)

موجود در انبار

۸۲۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261287900092
وزن 350 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آمریکا

Expire date

2024/10

Box type

قوطی پلاستیکی

User type

عمومی

Net weight

300 گرم

پودر ال گلوتامین پی ان سی (250 گرم)

موجود در انبار

۴۱۰/۴۰۰تومان
کد محصول: 6261405112062
وزن 318 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/04

User type

عمومی

Net weight

250 گرم

پودر گلوتالوکس لوکس 330 گرمی

موجود در انبار

۵۳۰/۱۰۰تومان
کد محصول: 6269239600069
وزن 470 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/05

Box type

قوطی فلزی

پودر گلوتامین نوتراسن (300 گرم)

موجود در انبار

۶۳۹/۹۰۰تومان
کد محصول: 6260000662446
وزن 385 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس کانادا

Expire date

2025/02

Net weight

300 گرم

User type

عمومی

کپسول ال گلوتامین پی ان سی کارن (120 عدد)

موجود در انبار

۳۰۶/۳۰۰تومان
کد محصول: 6261405145329
وزن 150 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/06

Box type

قوطی پلاستیکی

مکس گلوتامین مکس ماسل (400 گرمی)

موجود در انبار

۶۶۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263397900139
وزن 502 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آمریکا

Expire date

2024/07

Box type

قوطی پلاستیکی

User type

عمومی

Net weight

400گرم

ال گلوتامین ۳۰۰ گرمی اف بی آر

اتمام موجودی

۲۷۹/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263260300073
وزن 530 کیلوگرم
Contry build

ایران

Product type

پودر

Box type

قوطی پلاستیکی

ال گلوتامین ادوای 300 گرمی

اتمام موجودی

۳۳۳/۰۰۰تومان
کد محصول: 6261840600407
وزن 432 کیلوگرم
Contry build

ایران

Product type

پودر

Expire date

2023/08

ال گلوتامین رانتک (300 گرمی)

اتمام موجودی

۳۲۰/۸۰۰تومان
کد محصول: 6262057204549
وزن 438 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس فرانسه

Box type

قوطی پلاستیکی

Net weight

300 گرم

User type

عمومی

پودر ال گلوتامین ژن استار 500 گرمی (بدون طعم)

اتمام موجودی

۵۳۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6269546400475
وزن 614 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2023/12