دوبیس DooBis

پمپ جی تی سی دوبیس میوه ای

اتمام موجودی

۲۹۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057205553
وزن 445 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

پودر اسلیم فیت دوبیس شکلاتی (300 گرمی)

اتمام موجودی

۱۶۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057205379
وزن 436 کیلوگرم
Expire date

بیش از یک سال

Taste

شکلات

Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Box type

قوطی پلاستیکی

Net weight

300 گرم

پودر ایزو وی دوبیس شکلاتی 1500 گرم

اتمام موجودی

۱/۴۸۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057200145
وزن 1926 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Net weight

1500 گرم

Taste

شکلات

پودر بی سی ای ای 5000 دوبیس طعم میوه استوایی (300 گرمی)

اتمام موجودی

۳۹۹/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057204969
وزن 440 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Expire date

بیش از یک سال

Box type

قوطی پلاستیکی

User type

عمومی

Net weight

300 گرم

پودر پروتئین وی کودکان دوبیس 300 گرمی (شکلاتی)

اتمام موجودی

۱۳۴/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057204938
وزن 444 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

پودر گلوتامین دوبیس (300 گرم)

اتمام موجودی

۵۳۰/۹۰۰تومان
کد محصول: 6262057200107
وزن 434 کیلوگرم
Expire date

2024/12

Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Box type

قوطی پلاستیکی

پودر مس دوبیس 2600 گرمی طعم دابل شکلات

اتمام موجودی

۷۲۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057200084
وزن 3070 کیلوگرم
Expire date

بیش از هشت ماه

Contry build

ایران

User type

عمومی

Box type

قوطی پلاستیکی

چربی سوز (Anti Fat) 500 میلی گرمی دوبیس (100 عددی)

اتمام موجودی

۳۲۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262057204006
وزن 132 کیلوگرم
Tablets

100 عدد

Contry build

ایران تحت لیسانس استرالیا