مکمل گیاهی

پلانتاژل گرانول دینه 10 ساشه

موجود در انبار

۳۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 62601544711137
وزن 74 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/07

پودر جوانه گندم شوروب (500 گرم)

موجود در انبار

۱۰۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260577600261
وزن 550 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1404/03

User type

عمومی

Net weight

500 گرم

پودر دانه اسفرزه پسیلیوم ایران داروک 7 ساشه

موجود در انبار

۵۶/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260503201265
وزن 92 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

پودر رولاکس قائم دارو 50 گرمی

موجود در انبار

۳۴/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260582500631
وزن 94 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

قائم دارو

شربت اپتایزر استارویت (200 میی لیتر)

موجود در انبار

۱۱۴/۰۰۰تومان
کد محصول: 6264152600660
وزن 464 کیلوگرم
Expire date

2025/01

Contry build

ایران

شربت پلارژین کودکان (120 میل)

موجود در انبار

۸۹/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262620400316
وزن 242 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/02

Box type

بطری شیشه ای

User type

کودکان

Net weight

120 میلی لیتر

شربت توسیان اطفال گل دارو (60 میل)

موجود در انبار

۵۱/۵۰۰تومان
کد محصول: 6260232390568
وزن 148 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2026/06

Net weight

60 میل

Box type

بطری شیشه ای

User type

کودکان