قطره کم خونی کودکان

قطره آهن کودکان آپوویتال (30 میلی لیتر)

موجود در انبار

۷۲/۵۰۰تومان
کد محصول: 6264152601797
وزن 97 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Expire date

بیش از یک سال

User type

کودکان

Box type

بطری شیشه ای

Net weight

30 میلی لیتر

قطره اسید فولیک فولیمکس آلتون (30 میلی لیتر)

موجود در انبار

۹۸/۳۰۰تومان
کد محصول: 6262620400750
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس انگلستان

Expire date

2024/06

Box type

قوطی شیشه ای

Net weight

30 میلی لیتر

User type

کودکان

قطره سیدرال گوچه آی ان تی مناسب اطفال (30 میلی لیتر)

موجود در انبار

۱۳۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6264602100269
وزن 106 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس ایتالیا

Expire date

2024/07

Box type

بطری شیشه ای قطره چکان دار

Net weight

30 میلی لیتر به همراه یک ساشه 1/9 گرمی

Age user

بدو تولد تا 3 سالگی

قطره آهن پدیابست (30 میلی لیتر)

اتمام موجودی

۶۹/۵۰۰تومان
کد محصول: 6269659600236
وزن 103 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس پرتغال

Expire date

2024/01

Box type

بطری شیشه ای

Net weight

30 میلی لیتر

User type

کودکان

قطره آهن سان اکتین ایده دارو طب (30 میل)

اتمام موجودی

۶۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263429000189
وزن 100 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/04

Box type

بطری شیشه ای

User type

کودکان

قطره آهن سان اکتین فورت ایده داروطب (30 میل)

اتمام موجودی

۷۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263429000158
وزن 98 کیلوگرم
Contry build

ایران

User type

کودکان

Box type

بطری شیشه ای

قطره آهن فروکیدز یوروویتال 30 میل

اتمام موجودی

۷۶/۳۰۰تومان
کد محصول: 6260661800881
وزن 100 کیلوگرم
Contry build

آلمان

Company build

یورو او تی سی فارما

Product type

قطره

User type

عمومی

Net weight

30 میلی لیتر

Expire date

بیش از یک سال

قطره آهن لیپوزومال فروفورت حاوی 15 میلی گم آهن طعم توت فرنگی (30 میل)

اتمام موجودی

۸۷/۹۰۰تومان
کد محصول: 6260154669148
وزن 96 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/01

Net weight

30 ml

Box type

قوطی شیشه ای

User type

کودکان

قطره فولیزومال آریان سنا (30 میلی لیتر)

اتمام موجودی

۱۳۰/۸۰۰تومان
کد محصول: 6261854500342
وزن 105 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/04

User type

کودکان

Box type

بطری شیشه ای

Net weight

30 میلی لیتر