مغز و اعصاب

قرص ترانکی وال دینه رفع اختلالات خواب (30 عددی)

موجود در انبار

۳۹/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260154712097
وزن 34 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2025/08

Box type

بلیستر

User type

عمومی

قطره آنتی میگرن گل دارو (30 میلی لیتر)

موجود در انبار

۵۷/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260232310030
وزن 80 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/07

Net weight

30 ml

User type

عمومی

کپسول بنفوتیامین برونسون (60 عدد)

موجود در انبار

۲۰۱/۸۰۰تومان
کد محصول: 6261929802623
وزن 102 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/07

User type

عمومی

Box type

قوطی پلاستیکی

کپسول سدامین گل دارو (30 عددی)

موجود در انبار

۵۳/۲۰۰تومان
کد محصول: 6260232370041
وزن 25 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2023/08

User type

عمومی