تروویتال

شیر خشک تروکید تروویتال مناسب ۳ سالگی به بعد (400 گرم)

اتمام موجودی

۵۳/۰۰۰تومان
کد محصول: 6262928700767
وزن 491 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

2024/08

User type

کودکان

Net weight

400گرم

شیرخشک تروویتال 1 مخصوص بدو تولد تا 6 ماهگی (400 گرم)

اتمام موجودی

۴۴/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262928700019
وزن 492 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس نیوزیلند

Expire date

1402/08

Box type

قوطی فلزی

User type

کودکان

Net weight

400گرم

شیرخشک تروویتال 2 مخصوص 6 تا 12 ماهگی (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۲/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262928700026
وزن 492 کیلوگرم
Expire date

1403/05

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

User type

از 6 تا 12 ماهگی

شیرخشک تروویتال 3 مناسب کودکان بالای یکسال (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۲/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262928700170
وزن 496 کیلوگرم
Expire date

1403/05

Net weight

400گرم

User type

بالای یک سال

Box type

قوطی فلزی