از 6 ماهگی تا یکسال

شیر خشک گیگوز نستله 2 مناسب کودکان از 6 تا 12 ماهگی

اتمام موجودی

۳۶/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260418700273
وزن 502 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1402/07

Net weight

400گرم

Box type

قوطی فلزی

User type

از 6 تا 12 ماهگی

شیرخشک آپتامیل ۲ مناسب نوزادان 6 تا 12 ماه

اتمام موجودی

۶۶/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260393140026
وزن 492 کیلوگرم
Expire date

1402/12

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

Age user

از بدو تولد تا شش ماهگی

شیرخشک ببلاک ۲ مناسب از 6 تا 12 ماهگی

اتمام موجودی

۴۰/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260393110616
وزن 496 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Age user

شش ماهگی به بعد

Expire date

1402/09

شیرخشک تروویتال 2 مخصوص 6 تا 12 ماهگی (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۲/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262928700026
وزن 492 کیلوگرم
Expire date

1403/05

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

User type

از 6 تا 12 ماهگی

شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت 2 (6 تا 12 ماه)

اتمام موجودی

۴۵/۵۰۰تومان
کد محصول: 8427030005867
وزن 464 کیلوگرم
Contry build

اسپانیا

Expire date

بیش از یک سال

شیرخشک نان 2 اوپتی پرو نستله 6 ماه به بالا

اتمام موجودی

۶۱/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260418700372
وزن 505 کیلوگرم
Age user

شش ماهگی به بعد

Contry build

ایران تحت لیسانس سوئیس

Expire date

1403/12

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم