از 1 سال به بالا

شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا از 12 ماهگی به بعد (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۶/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260393140033
Expire date

1402/10

Contry build

ایران

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

User type

بالای یکسال

شیر خشک بیومیل 3 از یک سالگی به بالا (400 گرم)

اتمام موجودی

۴۶/۶۰۰تومان
کد محصول: 6260414400245
وزن 496 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس بلژیک

Expire date

1403/02

شیر خشک گیگوز نستله 3 مناسب کودکان بالای یک سال

اتمام موجودی

۵۰/۵۰۰تومان
کد محصول: 6260418700280
وزن 502 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1403/05

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

شیر خشک یک سالگی به بعد حاوی آهن ببلاک

اتمام موجودی

۳۵/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260393110609-1
وزن 500 کیلوگرم
Age user

از بدو تولد

Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

شیرخشک آپتامیل پرونوترا بالای یک سال (400 گرم)

اتمام موجودی

۹۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260393140606
وزن 504 کیلوگرم
Net weight

400گرم

Age user

کودکان بالای یک سال محروم از شیر مادر

شیرخشک تروویتال 3 مناسب کودکان بالای یکسال (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۲/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262928700170
وزن 496 کیلوگرم
Expire date

1403/05

Net weight

400گرم

User type

بالای یک سال

Box type

قوطی فلزی

شیرخشک سوپرامیل 3 فاسکا (400 گرم)

اتمام موجودی

۷۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6260414400283
وزن 496 کیلوگرم
Contry build

بلژیک

Expire date

1403/06

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

Age user

از 12 ماهگی به بعد

شیرخشک نان اوپتی پرو یک سال به بالا (نان 3)

اتمام موجودی

۶۱/۴۰۰تومان
کد محصول: 6260418700389
وزن 500 کیلوگرم
Age user

کودکان بالای یک سال محروم از شیر مادر

Contry build

ایران تحت لیسانس سوئیس

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400 میلی لیتر