از بدو تولد تا 6 ماهگی

شیر خشک نان کامفورت نستله مناسب از بدو تولد (400 گرم)

اتمام موجودی

۳۵/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260418701683
وزن 500 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس سوئیس

Expire date

بیش از یک سال

شیرخشک آپتامیل ۱مناسب از بدو تولد تا 6 ماهگی (400 گرم)

اتمام موجودی

۶۶/۷۰۰تومان
کد محصول: 6260393140019
وزن 494 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

1402/12

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

Age user

از بدو تولد تا شش ماهگی

شیرخشک آپتامیل اچ.آ پروسینئو شماره 1 (از بدو تولد تا 6 ماهگی)

اتمام موجودی

۲۴/۵۰۰تومان
کد محصول: 5900852045646
وزن 500 کیلوگرم
Contry build

لهستان

Company build

Nutricia

User type

عمومی

Age user

از بدو تولد تا شش ماهگی

Box type

قوطی فلزی

Product type

پودر

شیرخشک ببلاک 1 مناسب از بدو تولد تا 6 ماهگی

اتمام موجودی

۴۷/۶۰۰تومان
کد محصول: 6260393110609
وزن 500 کیلوگرم
Age user

از بدو تولد تا شش ماهگی

Contry build

ایران تحت لیسانس آلمان

Expire date

1402/10

Box type

قوطی فلزی

Net weight

400گرم

شیرخشک تروویتال 1 مخصوص بدو تولد تا 6 ماهگی (400 گرم)

اتمام موجودی

۴۴/۵۰۰تومان
کد محصول: 6262928700019
وزن 492 کیلوگرم
Contry build

ایران تحت لیسانس نیوزیلند

Expire date

1402/08

Box type

قوطی فلزی

User type

کودکان

Net weight

400گرم