دستگاه تست قند خون

دستگاه تست قند خون آوان

اتمام موجودی

۱۶۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6266274600009
وزن 246 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از هشت ماه

دستگاه تست قند خون گلوکوشور استار

اتمام موجودی

۷۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 50118
Contry build

تایوان

Company build

تجهیز پرتو ایرانیان نماینده انحصاری شرکت استار در ایران

Product type

سامانه پایش قند خون