ساپورت های مچ

آتل انگشت کوتاه طبی تن یار

موجود در انبار

۳۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412231118
وزن 32 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

تن یار

Use place

دست

شست بند آتل دار اپلون تن یار فری سایز

اتمام موجودی

۱۱۸/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412230401
وزن 92 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

تن یار

Use place

انگشت شست