ساپورت های تنه

کمربند طبی سخت تن یار سایز فری

موجود در انبار

۲۲۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412240479
وزن 465 کیلوگرم
Contry build

ایران

Box type

جعبه مقوایی

Use place

کمر

User type

عمومی

شکم بند تمام کش پلدار صادراتی تن یار (فری سایز)

اتمام موجودی

۲۰۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412243005
Contry build

ایران

Use place

شکم

Box type

جعبه مقوایی

User type

عمومی

فتق بند صادراتی تن یار (Free Size)

اتمام موجودی

۱۴۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412241735
وزن 220 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

تن یار

فتق بند یکطرفه / دوطرفه طبی تن یار | Tanyar One-sided / two-sided hernia

اتمام موجودی

۱۲۵/۰۰۰تومان
Contry build

ایران

Company build

تن یار

Use place

پایین تنه