تن یار Tanyar

آتل انگشت کوتاه طبی تن یار

موجود در انبار

۳۵/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412231118
وزن 32 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

تن یار

Use place

دست

چشم بند طبی تن یار (Free Size)

موجود در انبار

۲۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412210403
وزن 30 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

تن یار

Use place

چشم

چشم بند نوزادی تن یار (Free Size)

موجود در انبار

۲۲/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412210410
وزن 30 کیلوگرم
Contry build

ایران

Company build

تن یار

کمربند طبی سخت تن یار سایز فری

موجود در انبار

۲۲۰/۰۰۰تومان
کد محصول: 6263412240479
وزن 465 کیلوگرم
Contry build

ایران

Box type

جعبه مقوایی

Use place

کمر

User type

عمومی