چنانچه کوپن تخفیفی علاوه بر تخفیفات موجود بر روی محصولات سایت در دست باشد ،از طریق اخبار سایت اطلاع رسانی خواهد شد.